Ekonomiska brott, svårt att förstå,eller enkelt? För mig är det enkelt, ta inte andras pengar!

Ekonomisk brottslighet/ svårt att förstå eller inte. För mig är det enkelt!

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är ett samlingsbegrepp och många är de brott som ryms inom begreppet. Vissa ekobrott är riktade direkt mot personer eller företag så som stöld eller rån medan andra såsom skattebrott är riktade mot staten.

De två största ekobrottskategorierna är skattebrott och bokföringsbrott tillsammans står för närmare 90 procent av alla misstänkta ekobrott.
Dessa brott upptäcks och anmäls främst av Skatteverket och av konkursförvaltare.

Den typiska ekobrottsligheten är den som riktar sig mot företag eller privatperson är förskingring enligt 10 kap 1 brottsbalken och troslöshet emot huvudman enligt 10 kap 5 § BrB.
Panaxia härvan är ett sådant exempel för mig. Mina vänner 2008 i december tar man min och min kollegas pengar!
Sedan utsätts också 5000 andra företag.

Förskingring innebär att gärningspersonen missbrukar en förtroendeställning för egen vinning och därigenom orsakar huvudmannen – exempelvis en arbetsgivare – skada. Vid trolöshet mot huvudman behöver inte gärningspersonen ha någon egen vinning.

För mig är det ganska enkelt, man ska inte ta det som ägs utav någon annan. Det vilar ett tungt ansvar på dom ska reda ut Panaxiahärva, det gäller att man inte kladdar ihop saker och ting.
Konkursförvaltaren ska reda ut och anmäla till ekobrottsmyndigheten, förvaltaren tar ofta hjälp av någon revisionsbyrå som kan utreda denna djungel av siffror och transaktioner, sedan rapporteras detta till förvaltaren som i sin tur rapporterar till utredarna på EBM som i sin tur rapporterar till Åklagare.

Rörigt kan tyckas men så funkar det, det maler långsamt och många har nu i Sverige inte tid att vänta på detta utan vänder sig till inkasso bolag som drivs av den organiserade brottsligheten, så brottslingar jagas av brottslingar!

Jag har själv varit med om ett sådant fall! Kommer berätta mer om detta i en senare blogg.

När det gäller att begå brott i Sverige så som skattebrott så är det ganska enkelt. Om gärningsmannen gör det stort, mycket stort så tar det år ut och år in innan utredningen är klar. Det blir så komplicerat så myndigheten lägger ner det i brist på bevis, det kostar helt enkelt för mycket att driva det vidare.

Skattebrott är en form av ekonomiskbrottslighet där någon genom olagliga metoder undviker beskattning.
För skattebrott döms den, som antingen på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration eller kontrolluppgift eller annat ni lämnar in ni till myndigheten.

Nu menar jag inte ert lilla avdrag till och ifrån ert arbete.

För skattebrott döms man i Sverige till fängelse i upp till två år. Om brottet anses som ”ringa”, döms man i stället för skatteförseelse. Om brottet anses som ”grovt”, döms man för grovt skattebrott enligt 4 § skattebrottslagen. Straffet för grovt skattebrott är fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall enligt lagen särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Organiserad brottslighet, ibland fällas för skattebrott då tillräckliga bevis saknas för fällande dom rörande riktigt grova brott de begått. Förfarandet bygger på att sådana brottslingar sällan kan förklara varifrån deras kapital kommit eftersom det har sitt ursprung i olagliga verksamhet, Ett känt exempel är Al Capone.

PWC, FOYEN, SPARBANKEN 1826. Det fanns inga pengar att köpa våra aktier eller optioner med,det visste ni! Ni visste också att verksamheten gick runt på att man tog pengar ur VALVET.
Brottsligt? Döm själva mina vänner, jag har då blivit av med 30 miljoner och några ska få betala. Jag vet vilka.

Jag hjälper gärna dom andra 5000 drabbade också. Det är fler och fler entreprenörer som hör av sig till mig som har blivit lurade i dom fina kvarteren, finansbranschen. Fortsätt höra av er.

Vi kommer aldrig vika ner oss.
Håkan,

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.