Vad ska revisorer göra enligt lagen! Vissa som inte följer lagen är mutade, andra bara slarviga eller?

Nedan kommer ett smak prov på vad dessa herrar och damer ska syssla med det är inget lallande på jobbet direkt, mycket ansvarsfullt. Men först ska vi prata lite andra saker, tycker ni att det är lämpligt att en yrkeskriminell, en revisor och en fd polis badar bastu ihop?

Nej! Mitt svar är naturligtvis ett rungande Nej! Tycker ni att en person som går ifrån en polisiär eller annan myndighet och istället börjar på den privata sektorn är okej svar Ja, men när personen ifråga går tillbaka till myndigheten då måste dessa sättas i karantän innan de får börja jobba med att jaga kriminella.

Vi lever i ett samhälle där vi utbyter information, man kan inte ena dagen jaga bovar och den andra dagen sitta på Grands uteveranda och skåla i champagne med samma personer, jag får äckel smak i munnen sa min dotter när hon var fem år gammal när något inte stämde, jag håller med man får äckel smak i munnen.

Nedan kommer lite om vad en revisor ska göra enligt lagen. Riktiga revisorer menar jag.

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra en revision om att verifiera bokföringen i ett företag, en revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisionssed. Hör ni bara på denna soppa av ord bajseri!

NI ska se till att inte mina eller någonannans pengar försvinner helt enkelt! Ni ska vara helt opartiska, ni luncha för er själva när ni utför ert uppdrag, definitivt inte sitta och skratta och bli polare. Detta finns det många vittnen om, det stormar nu in klagomål på min blogg om revisorerna, hur har ni skött er undrar människor som blivit drabbade inklusive undertecknad.

När EBM var på besök strök den fd polisen omkring som en äggsjuk höna och ville sitta vid deras bord men gick bet.

En revisor ska vara godkänd i ett större bolag naturligvis, således i ett börsbolag.  Dessa är under finansinspektionens insyn, dessa måste enligt lag ha en godkänd eller auktoriserad revisor medan man i till exempel ideella föreningar kan ha en ideell revisor.

Vem som helst får kalla sig för revisor, men det finns begränsningar för vem som får kalla sig för auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Dessa två titlar är skyddade i lag.

Vem som helst kan inte kalla sig för väktare, naturligtvis måste det finnas en eller två revisorer i ett börsbolag  även på en ”skit” börs som NGM där en viss herre höll på att strula bort tillståndet, undrar om han har kopplingar till gruvbolagen och Ullander, jag vet att han sitter i ett bolag som heter SCN som styrelseordförande där Nordiskkapitalförvaltning var inne och röjde innan dessa herrar tappade tillståndet och det blev XYZ fiskar gatan med Jacobsson i spetsen, han måste vara en riktig böckling vid detta lag.

Statliga revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av RN för fem år i taget.

För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara yrkesverksam som revisor. Inför varje ny femårsperiod gör RN en kontroll av revisorns yrkesverksamhet och redbarhet. Vad gäller registrerade revisionsbolag kontrolleras att de särskilda villkor om bl.a. ägande och styrelsesammansättning som gäller för dessa bolag är uppfyllda. Denna är ju fin…….

Bevakningsbranschen har länsstyrelsen men vi i bevakningsbranschen verkar ha tuffare krav på oss, det är ju bara en ca 1,5 miljarder som är borta och konkursförvaltarna jobbar som AB sega råttan, oj oj oj vad jag har fått kommenterar om PWC samt konkursförvaltarna, återkommer till detta.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska anmäla brott enligt 9 kap. 42 – 44 §§ aktiebolagslagen till åklagare denne ska även rapportera misstänker penningtvätt eller om ett företag kan misstänkas användas för finansiering av terrorism, till Finanspolisen (genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2009:62).

Stycket ovan är ju intressant återkommer om denna, det är ju inte direkt kul och vara svensk revisor och sitta med Bin-Ladens pojkar eller?

Det finns flera banker i denna härva som vi  kommer granska närmare, det finns banker utanför också som kan ha gjort sig skyldiga till detta.

I Sverige finns ca 2 000 godkända och 2 300 auktoriserade revisorer samt ett 90-tal registrerade revisionsbolag. Att ett revisionsföretag hos RN registreras som revisionsbolag innebär att själva bolaget, till skillnad från revisionsföretag rent allmänt, kan väljas till revisor. En i bolaget verksam godkänd eller auktoriserad revisor skall då utses som huvudansvarig för uppdraget.

Som vi säger i Skellefteå och Piteå numera också i Lund samt Kongo, smakligmåltid!

Vi återkommer, det är mycket öken numera.

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.