Nordiskbevakningstjänst AB:s obligationsbluff och finansinspektionens syn. Många drabbade hör av sig nu.

Hej det jag skulle vilja bena ut lite är vad jag råkat ut för då det gäller när vi bildade obligationen och hela den saken. Det som redan är klart är ju att ledande befattningshavare på Panaxia lurade mig och tillräckligt med bevis för detta finns. Det finns urkundsförfalskningar och en hel massa andra papper som den svenskabyråkratin älskar. Men hur gjorde nu ”lilla” Håkan för att få ihop dessa 30 miljoner som detta kalas skulle kosta.

Ni som läst dom senare bloggarna kan också läsa om hur jag åkte runt med Wallin och hans proformabalansräkning och visade upp den för investerare och bank hos Gadstam på Swedbank. Tillslut så träffade jag två glada gossar ifrån Nordiskkapitalförvaltning numera XYZ Fiskaregatan, Lund.

Dom berättade för mig om hur upplägget skulle vara och jag hade en presentation om Nordiskbevakningstjänst och vad jag åstakomit i bevakningsbranschen dom senare åren, jag berättade också om affären där vi sålt och jag inte fått ut min köpeskilling för detta. Vi kom överens och sedan gick allt fort, vi skulle plocka fram siffror som vi inte hade tillgång till utan dom satt Wallin på, nu ska ni komma ihåg att vi hade rummen bredvid varandra i ca 8 månader och hans ord när det gäller ekonomin var det som gällde, jag litade blint på honom avseende dessa frågor.

Jag fick hjälp att ta fram på ekonomiska siffror samt att Kjällander dessutom plockade fram presentations mtrl det jag skulle göra nu var att stå inför investerare och ljuga utan att jag visste om detta. Helt galet, sedan när allt detta kom fram att siffrorna inte stämde och att jag vägrade skriva på faställelseintyget till bolagsverket så skrev dom under med min namnteckning. Där började ställningskriget emot Panaxia.

Nedan följer lite ur hur finansinspektionen ser på detta, jag var mycket ensam under denna period och nu när jag vet hur många som drabbas av dessa typer varje år så känns det inte bättre men jag uppmanar folk som drabbas att det är absolut inget ni behöver känna skam eller skuld över dessa typer är mycket skickliga.

 

Försäljningsfasen

Det hela börjar vanligen med ett oväntat telefonsamtal. Den som ringer påstår sig vara investeringsrådgivare eller säljare åt ett mäklarföretag eller liknande.

Inledningsvis är de vanligen bara ute efter att pejla intresset för en viss slags investering, och höra efter om det går bra att skicka ytterligare information. Tackar du ja kommer det broschyrer och blanketter (till exempel för att öppna ett konto) – gärna med bud för att det ska verka exklusivt.

Profilerar ”kunden”

Därefter följer ytterligare några kontakter utan något konkret förslag på investering. I det här läget försöker bedragarna etablera ett förtroende och bygga upp en långsiktig relation. Samtidigt samlar de information om vem du är, för att finslipa sin taktik. Samtalen spelas ofta in så att de kan återknyta till vad ni talat om tidigare, som fritidsintressen, familj, arbete och utbildning.

Förberedda svar

Så här långt kan det vara svårt att märka något uppenbart misstänkt. Bedragarna har full koll på hur det vanligtvis går till i branschen. De behärskar språket och beter sig som professionella rådgivare. Samtalen följer manus och det finns förberedda svar på frågor som kan dyka upp.

Snygg fasad

Strategin är att efterlikna en riktig affärsverksamhet i allt, från bolagsnamn – som kan vara snarlika välkända företags – till väldesignade webbplatser, brevhuvuden och visitkort. Webbplatserna kan ha länkar till ansedda aktörer, som Nasdaq, Bloomberg, Yahoo Finance och Market Watch, allt för att det ska verka seriöst. Dvd-skivor med fejkade presentationsfilmer förekommer också.

Fint bemötande

Bedragarna kan försöka ge intryck av att det finns en stor organisation bakom, med flera olika avdelningar och funktioner. Så länge du verkar intresserad behandlas du som en högt värderad kund och kan bli vidareslussad till mer erfarna rådgivare på högre nivå.

Hög avkastning

Efter en tid kommer ett konkret erbjudande om en investering eller placering. Vanligtvis utlovas hög och snabb avkastning. Även detta presenteras på ett snyggt sätt, med broschyrer och trycksaker som liknar prospekt samt andra formella handlingar, som aktiebrev, avtal, kontoutdrag och avräkningsnotor.

Fejkad kursutveckling

Försäljningsfasen kan pågå i flera år, med fler investeringsförslag eller erbjudanden att byta dina aktier mot andra aktier eller andra finansiella instrument. Uppgifter om att dina aktier stigit i värde är vanligtvis fejkade.

Utanför börsen

Även om du själv kan se priser på exempelvis Bloombergs eller Nasdaqs webbplatser behöver det inte betyda att aktierna handlas på någon börs. Affärer med så kallade OTC-aktier, där säljare och köpare direkt gör upp affären via en mäklare, måste rapporteras in och publiceras. Den kursutveckling du ser kan alltså baseras på enstaka affärer, som bedragarna genomför mellan sig själva.

Alltid köpläge

Ett genomgående drag under försäljningsfasen är att de råd som firman lämnar alltid verkar handla om att investera mer pengar. Om du själv är inne på att sälja får du motargument. Är du riktigt påstridig kan det hända att mäklaren ”försvinner”. Pengar går bara i en riktning – till bedragarna.

Jämna aktieposter

Ett annat grepp – som gränsar till de som används i återköpsfasen – är att meddela dig att dina aktier bara kan säljas om du har ett visst antal och att du först måste köpa fler för att komma upp i ett jämt antal, exempelvis 50 000. Detta är bara ett sätt att lura dig på ännu mer pengar. Aktierna går trots allt inte att sälja.Räddningsfasen

I räddningsfasen ringer någon som säger sig arbeta på en advokatfirma, eller liknande, som företräder en grupp investerare som råkat ut för samma bedrägeri.

De erbjuder sig att öckså hjälpa dig – givetvis mot en viss kostnad eller en procentsats av återvunnet belopp, i förskott. Sista fasen i bedrägeriet är alltså precis som den andra ett avgiftsbedrägeri.

Påstått uppdrag

Den som hör av sig säger sig ha i uppdrag att få tillbaka det förlorade kapitalet och medverka till att åtal väcks mot bedragarna. Även dessa firmor eller organisationer hänvisar till egna webbplatser, och ibland till domstolbeslut. Om du betalar blir du lurad ytterligare en gång.

Kan återkomma i flera år

Det händer att bedragarna säljer vidare sina kundlistor till andra blufföretag. Den som en gång blivit lurad riskerar därför påringningar från fler bedragare, under många års tid.

Varningssignaler

Investeringsbedragare är ofta väldigt skickliga på att efterlikna seriös affärsverksamhet. Men det finns, trots allt, tecken som bör väcka misstankar om att allt inte står rätt till.

Här är några exempel på signaler på oseriös verksamhet. Var uppmärksam på dessa om du blir kontaktad av ett företag som du inte känner till.

För bra för att vara sant

Se alltid upp med erbjudanden som dimper ned från ingenstans – exempelvis oväntade telefonsamtal från främmande säljare – och som låter som snabba och enkla sätt att göra en vinst utan någon större ansträngning.

Ett enkelt men bra råd i sådana här sammanhang är: ”om det låter för bra för att vara sant så är det nog så”.

Spänner över flera länder

Om du ser att mäklaren uppger en adress i ett land, investeringen ska ske i ytterligare ett land och banken som du ska betala till finns i ett tredje land, bör du ta det som en allvarlig varningssignal. Investeringsbedragare ser till att sprida ut sin verksamhet på flera länder för att göra det svårare att bli spårade.

Ofta är minst fem länder inblandade. Utöver de tre nyss nämnda handlar det om landet där du själv bor och landet där bedragarna gömmer sig. I det internationella samarbetet mellan finansinspektioner i olika länder kallas detta ”de fem flaggornas teori”.

  • Land 1: Här sitter säljarna och ringer, men inte till någon kund i detta land. Det är oftast inte i det land där man uppger sin adress.
  • Land 2: Här finns kunderna. Oftast finns kunder i flera länder.
  • Land 3: Här finns produkterna som är aktier eller andra finansiella instrument.
  • Land 4: Här finns banken till vilken du ska betala för din investering.
  • Land 5: Här bor bedragarna och deras familjer.

Utan nödvändigt tillstånd

För att få vända sig till kunder i Sverige och erbjuda finansiell rådgivning, investeringar och andra finansiella produkter måste ett företag ha tillstånd från Finansinspektionen (FI), eller från motsvarande tillsynsmyndighet i något annat EU-land. Vissa bedragare påstår sig ha tillstånd i landet de verkar, vilket kan vara helt gripet ur luften och dessutom otillräckligt.

På FI:s webbplats kan du kontrollera att företaget har rätt tillstånd och att det inte finns med i vår lista med varningar för företag utan tillstånd.

Inget godkänt prospekt

Aktier och liknande värdepapper som erbjuds till allmänheten ska beskrivas i prospekt, vars innehåll styrs av lagar och regler. Prospekten ska dessutom i förhand granskas och godkännas av FI – eller motsvarande myndigheter i något annat land – innan de får användas.

Investeringsbedragare tar ofta fram dokument som liknar prospekt, utan att leva upp till de krav som ställs i svensk och utländsk lag. På FI:s webbplats kan du kontrollera att ett prospekt är godkänt på rätt sätt.

Ingen redovisning

Se upp ordentligt om det saknas årsredovisning och delårsrapporter i den information du får. Det här är ett ganska säkert tecken på att det handlar om ett investeringsbedrägeri. Detsamma gäller om du får något som liknar ekonomisk redovisning, men saknar underskrift från en revisionsfirma.

Produkter i ropet

Investeringsförslagen rör ofta något som ligger i tiden och som det skrivs mycket om i tidningarna, till exempel miljöteknik, energieffektivisering och olika råvaror.

Var särskilt försiktig om ett erbjudante är ett så kallat ”private placement”, ett köp av aktier innan ett bolag börsnoteras. En annan term som används är ”pre IPO investing”, där IPO står för Initial Public Offering.

Snabba beslut

Ett typiskt drag för investeringsbedrägerier är att du får press på dig att fatta snabba beslut. Betänketid ges, men bedragarna återkommer upprepade gånger om att du måste bestämma dig, för att sätta dig under tryck.

Påstådd låg risk

Falska mäklare framhåller gärna att den investering de föreslår självfallet innebär en viss risk, men att de har tillgång till information som gör att de bedömer den som säker. Dessutom kan du få löfte om att kunna sälja när du vill, eller få pengarna tillbaka om investeringen inte ökar i värde eller ger utdelning. De kan också locka med en rabatt för tidiga investerare.

Alltid tillfälle att köpa – aldrig att sälja

Om du gjort en investering och efter en tid vill sälja kommer bedragarna envetet att hävda att det är fel tillfälle. Investeringen kommer att öka i värde och du kommer att ångra dig, påstår de.

Om du ändå insisterar kan du få förslag om att byta din nuvarande investering mot en annan. Med andra ord försöker de så långt som möjligt att undvika att betala tillbaka pengar till dig. När du till slut fått igenom en säljorder är pengarna förmodligen förlorade i alla fall.

Insiderinformation

Det är också vanligt att mäklaren säger sig ha insiderinformation som övriga marknaden inte känner till – och att detta inte skulle vara olagligt när det sker utomlands.

Skattefri avkastning

En annan variant är att det handlar om en möjlighet att investera innan en förestående börsintroduktion. Löften kan ges om en notering – ofta på Nasdaq – inom exempelvis ett halvår och en årlig aktieutdelning. Skattefri avkastning är ett annat ofta använt lockbete.

Aktier i amerikanska OTC-bolag

Är aktien uppsatt på en OTC-lista bör du vara särskilt försiktig eftersom detta ofta förekommer i investeringsbedrägerier. OTC (Over The Counter) står för handel över disk. Ett OTC-bolags aktier handlas alltså inte på en börs, vilket betyder att det inte sker någon vanlig prissättning baserad på tillgång och efterfrågan.

Amerikanska aktier delas dessutom in i en rad olika kategorier, med olika regelverk. som bland annat kan innebära att de inte går att sälja vidare som vanliga aktier. Ett exempel är aktier som säljs inom Regulation S. Det finns också två slags amerikanska OTC-bolag, OTC och Other OTC.

Bedragarnas ihärdighet

Nästan alla som drabbats vittnar om en anmärkningsvärd envetenhet och uthållighet hos bedragarna. Så fort de noterat minsta intresse ringer de om och om igen, ofta långa samtal där de lovar hög och snabb avkastning och varnar för besvikelse om du inte skulle våga investera.

De är, kort sagt, mycket drivna försäljare. Så länge du finns kvar i luren kommer de att fortsätta försöka sälja. Då och då avbryter de och frågar de hur du mår och vad du jobbar med för att inge ny tillförsikt. Så länge de kan hålla kvar dig på tråden och du fortsätter att prata har du egentligen inte sagt ”nej”.

Kommer att återkomma med hur hela upplägget var med Nordiskbevakningstjänst AB

 Som vi säger i Skellefteå vi höras numera i Piteå och i Lund, snart i Västerås också.

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.