Att som Foyen och PWC gör nu i denna utredning kommer straffa sig, det går inte att avböja eller slinka undan hela tiden.

Hej

Det vi har kunnat följa den senaste tiden om PWC är deras spel på hög nivå, jag ser på och har lärt mig mycket av Prosolvia, att underskatta en motståndare straffar sig så är det bara hur liten motståndaren än är.

Nu diskuterades det om PWC kommer få upp sitt mål i HD eller inte i advokat kretsar, dom flesta jurister och advokater jag har pratat med och revisorer anser att PWC kommer få resning och klara sig men jag är inte helt säker på detta och det blåser andra vindar i Sverige idag.

Däremot när jag har diskuterat Panaxia med revisorer och advokater så höjer dessa på ögonbrynen. Jag har lagt fram dom bevis som finns emot Foyen och PWC i deras agerande i Panaxia härvan och alla anser att det är häpnadsväckande att detta har pågått i så många år.

Varför Foyen och PWC inte vill ha ett möte med en av Panaxias största aktieägare är för mig en skandal!

Jag satsade allt jag hade och blev lurad inte bara en gång utan tre gånger. Nu tror Foyen och PWC att jag inte kan driva denna process vidare och att dom kan trötta ut mig.

Undertecknad har självklart läst på sig om spelet kring förhandlingsbordet då det gäller dessa processer, PWC och FOYEN samt andra skyldiga i denna härva, ni måste förstå att jag precis VAKNAT ur krisen och har krafter för er alla. Jag kommer aldrig vika ner mig.

Åter till HD så här resonerar man kring detta och ni ska komma ihåg att PWC finns på 130 orter och har nästan 4000 medarbetare.

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat – vägledande avgöranden främst på straffrättens och civilrättens område. Högsta domstolen prövar överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens samt hovrätternas domar och beslut.

Högsta domstolen prövar inte alla domar och beslut som överklagas till domstolen. För att ett överklagande ska kunna prövas krävs i regel prövningstillstånd. Högsta domstolen får in cirka 5 100 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka 140 av dem får prövningstillstånd. Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas.

Högsta domstolen får in cirka 5 100 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka 140 av dem får prövningstillstånd.  Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas, hovrättens avgörande är då det som ska gälla.

Skäl för prövningstillstånd

 Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).  För Högsta domstolen gäller inte riktigt samma regler för att meddela ett prövningstillstånd som för en hovrätt. Att, t.ex., hovrättens bevisvärdering ifrågasätts är i regel inget skäl för prövningstillstånd, eftersom en bedömning av bevisningen i ett enskilt fall i regel inte kan ske så generaliserat att domen blir vägledande. Prövningstillstånd kan ibland lämnas om det finns synnerliga skäl för det.

Exempel på vad som kan komma att anses utgöra synnerliga skäl är att det har förekommit ett grovt rättegångsfel vid målets handläggning i hovrätten som har påverkat utgången i målet. Ett annat exempel är att hovrätten har tillämpat fel lag eller hovrättens rättstillämpning på annat sätt är uppenbart felaktig. Kravet att det ska föreligga synnerliga skäl innebär att Högsta domstolens utrymme för att meddela prövningstillstånd av annat skäl än att det behövs ett prejudikat är ytterst litet. Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i rättegångsbalkens 54 kapitel 10 §.

Prövningstillstånd när en hovrätt avslagit en begäran om prövningstillstånd

Ibland har hovrätten, sedan en tingsrätts dom eller beslut har överklagats dit, avslagit en begäran om tillstånd till målets prövning där. Ett sådant avslagsbeslut kan överklagas till Högsta domstolen. När Högsta domstolen prövar ett sådant överklagande prövar Högsta domstolen både om det finns skäl för att meddela prövningstillstånd i Högsta domstolen (se stycket ovan) och om hovrätten borde ha meddelat tillstånd till målets prövning där.

Som sagts tidigare Panaxias ”case” är klockrent vi framöver FOYEN OCH PWC. Detta kan bli en urdragen seg och långhistoria tror ni men jag ska se till att det inte blir så.

Att sedan advokater och alla andra som tjänar på att det blir en seg historia kan inte ni beskyllas för men det finns något som står över allt detta och det är en ren moralisk historia, moral och rättsuppfattning finns inte någonstans i Panaxia härvan.

Det kommer mera var så säkra.

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.