Psykopater inom företag och inom andra organisationer samt föreningar är svåra att upptäcka.

Hej mina vänner detta är läsvärt oavsett vilken position du är på och vilket företag eller förening samt organisation du är i. Läste detta idag. Mycket som skrivs här nedan har jag varit med om själv. Senaste företaget som jag var aktiv i. Jag kommer också förtydliga detta vad som hände med vårt senaste företag Nordisk Bevakningstjänst, jag har också varit anställd på företag där sådana här personer fått agerat fullt ut. Så fort dom fått strama tyglar så har dom hoppat vidare till nästa företag för att kunna agera ut.  Ni kommer att finna denna läsning intressant.

Skriv gärna in.

Psykologen Irene Rønn Lind, skrev denna artikel avseende kristna församlingar men jag vill hävda att detta handlar om alla grupperingar där människor möts.

Danska företagspsykologer uppskattar, att 10 procent av alla företagsledare har dominerande psykopatiska anlag.

I folkmun kallas de maktmänniskor. Deras beteende motsvarar psykopati i en trevlig, socialiserad form. Därför kallar Irene Rønn Lind dem trevliga psykopater som en motsättning till de psykopater, som begår kriminella handlingar och hamnar bakom lås och bom.

De trevliga psykopaterna är ofta personer som i barndomen har upplevt att de blivit försummade i sina djupare känslomässiga behov och därför i en extrem omfattning har behov av makt, kontroll, erkännande och beundran. De sätter sig själv konstant i centrum och då de inte kan känna dåligt samvete eller empati efterlämnar de många offer på vägen.
Ofta har de ett vinnande och charmerande sätt. De är vältaliga och använder stora armrörelser, vilket tilltalar många. Därför kan det ta flera år att genomskåda dem.  Alla är offer I ett sådant sammanhang, med en trevlig psykopat vid rodret. Men oftast går det hårdast ut över de mest pliktfyllda, som inte kan tänka ont om andra och gärna ställer sig till förfogande.

De kommer att bli använda av psykopaten, som alltid har användning för personal, men bara så länge det tjänar hans strävan efter makt. Sedan mister han intresset för dem. Många kommer att bli utsatt för grov nedbrytning och stå tillbaka utan tro på sig själva.

Tål inte kritik  Det kan lätt gå fem år, innan de mest skarpsinniga i miljön börjar ana oråd. De kommer långsamt att lägga märke till hur sanningen snedvrids, och företaget börjar bli inflammerad. Gamla vänskaper går i bitar och frimodigheten försvinner. Ingen törs ge uttryck för att ha problem av fruktan för att deras svaghet skall kunna användas emot dem.
En trevlig psykopat kan inte se sina egna fel och vill ofta försöka ge andra skulden för sina egna felsteg. Därför är det också ett tillstånd som inte går att reparera på.

Generellt sett är det inte mycket man kan göra. Om många har genomskådat honom kan man försöka hålla honom i strama tyglar. Det som då ofta sker är att han flyttar till ett annat företag så han kan starta om därifrån.
Möjligt att förebygga. Ofta går det upp till 15 år innan en tillräckligt stor del av miljön har upptäckt hur galet det står till. Och vid den tiden kan mycket vara ödelagt.

Det bör vara klara strukturer kring beslut och så skall man vara uppmärksam på symptomen. Men det finns inget ”psykopatsäkrad” företag, enligt min mening.
– Om man under en längre period undrat över att en ledare tydligen är mest upptagen med att sätta sig själv i centrum och att han skapar en stämning av splittring och misstro omkring sig så ger det anledning till att vara på sin vakt. Men man behöver observera under några år så man inte bygger sin oro på en enstaka episod. Vi kan alla handla psykopatiskt i krissituationer och vid andra tillfällen kan initiativ förväxlas med maktbegär, menar psykologen Irene.
Den trevliga psykopaten kännetecknas av: * Självcentrerad * Omedelbar behovstillfredsställelse och dålig impulskontroll  * Söker efter fel hos andra, bryter ner självkänslan och belägger med skuld * Manipulation * Lögnaktighet * Bristande empati * Konfliktskapande * Promiskuitet * Förbrukar människor  * Makt och kontroll
Vad gör jag? Vad kan man göra, om man har misstanke om, att ens chef har psykopatiska drag?

Här är fem råd från Irene Rønn Lind: 1. Ge dig god tid att få din misstanke bekräftad, eller avstyrkt. 2. Skydda dig själv – bland annat genom att undgå att tala med honom på tumanhand.  3. Försök känna in om det finns andra som har samma misstanke.  4. Ha några få förtroliga som du talar med om saken och sök eventuellt professionell hjälp.  5. Håll fast vid positiva relationer i nätverk och familj.

Vi höras!

 

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.