Vi ska bedöma det material vi har och se om det finns förutsättningar för kritik. Sedan beslutar vi om ett disciplinärende ska öppnas, berättar Adam Diamant.

Det mesta pekar på att de externa revisorer som Eniro använde för bokslutet 2013, riskerar att hamna i samma sällskap som revisorerna för andra skandalösa bolag som Panaxia eller HQ.

En nyckelfråga är om revisorn Bo Hjalmarsson som var huvudansvarig för Eniros revisionsberättelse för 2013, borde ha genomskådat Eniro-ledningens sätt att blåsa upp intäkterna i samband med kursrallyt.

Bo Hjalmarsson uppgav tidigare i veckan att det ”generellt sett är ett problem om individer i ett bolag vill vilseleda sin styrelse eller sina revisorer. Vill man vilseleda så går det inte att göra så mycket åt det i revisionen”, skrev Dagens industri.

Men Revisorsnämndens utredningar är noggranna och kräver i praktiken att revisorn också gör egna, särskilda nedslag på detaljer även utifrån den specifika risk som finns i ett bolag.

De disciplinära åtgärderna som kan bli aktuella spänner från enkel erinran till upphävande av auktorisation eller registrering.

Frågan om hur revisorerna har skött sitt uppdrag i Eniro aktualiseras sedan SvD Näringsliv avslöjade att det redan i december fanns personer hos Eniro som ville varna för att försäljningen innehöll luft och att redovisningen inte gav en korrekt bild av verksamheten. För drygt en vecka sedan meddelade Eniros styrelse att man överväger polisanmälan mot den sparkade vd-n Johan Lindberg, som blir av med sitt avgångsvederlag som skulle ha kostat Eniro uppåt 20 miljoner kronor. Man kallade då åter in PWC för att utreda felaktigheterna i redovisningen, och i dag meddelades att det finns grund för polisanmälan.

Främst handlar det om att intäkter periodiserats felaktigt. Vinstprognosen före avskrivningar justerades därför ned från 850 till 700 miljoner kronor för 2014, men enligt SvD Näringslivs egen granskning av den publika redovisningen riskerar detta att följas av fler nedjusteringar. Efter den interna PwC-granskningen håller Eniro dock i dag fast vid 700 miljoner kronor för 2014.

I fjol öppnades totalt 139 disciplinärenden hos Revisorsnämnden. Nämnden kan alltså öppna disciplinärenden på eget initiativ, men också efter anmälan från andra myndigheter, revisionsklienter och privatpersoner.

Under 2013 vidtog Revisorsnämnden 47 disciplinära åtgärder, varav 33 ledde till varningar och 4 till upphävda auktoriseringar/registreringar. Övriga åtgärder stannade vid erinran. Det är inte bara revisorerna som kan få denna typ av uppsträckning, utan hela revisionsfirman.

Känt sedan tidigare är att Nasdaq OMX låter utreda hur Eniro kan ha felinformerat aktiemarknaden, något som kan ha bidragit till förluster på flera hundra miljoner kronor för bland annat anglosaxiska pensionsfonder som köpte i det Eniro när det framställdes som en nordisk klassiker som lyckats ta steget över till intäkter online.