Jag har alltid varit nyfiken – nyfikenhet och god säkerhet är alltid i symbios.

Hej mina vänner det kan ju tyckas självklart men så är det inte. En dålig vakt är inte nyfiken. En bra vakt är nyfiken. Likaså i det polisiära och jag känner båda arter. Ni kanske vet eller kommer ihåg Nicke Nyfiken vad vet jag men jag älskade denna lilla apa. Känner en vakt som jag hälsade på idag. Vi stod och pratade om ditten och datten sedan skulle jag åka där ifrån och upptäckte två tjuvar ringde min kompis direkt och följde efter sedan beror detta inte självklart på nyfikenhet men nyfiken är en stor kraft för motivationen.

nicke nyfiken

Nyfikenhet är en central motor i vår utveckling. Utan nyfikenhet skulle vi inte lära oss någonting.
Trots nyfikenhetens betydelse är den gåtfull även för experterna. Till exempel vet ingen riktigt varför vi med åren tenderar att bli mindre benägna att söka ny information. Möjligen kan det vara så att vi över tid tror oss ha svar på det mesta, vilket gör oss mindre öppna för ny kunskap.

nyfikna tjuvenFinns det då dokumenterat om tjuvars nyfikenhet och motivation och drivkraft, uppfinningsrikedom lagar som inte hänger med m.m.

En annan fråga är varför vissa är mer nyfikna än andra. Redan hos små barn märker man skillnaden i benägenheten att ta in ny information. Och det finns vuxna som i större utsträckning  än andra verkar ha sin barnsliga nyfikenhet i behåll, men man vet ännu inte om extra nyfikna barn blir extra nyfikna vuxna.
Nyfikenhet kan yttra sig på olika sätt. Vi är nyfikna på helt olika saker. En del forskar om universum medan andra verkar mer intresserade av vad grannarna har för sig.

Sin nyfikenhet vårdar man genom att ifrågasätta den. Man bör också vara medveten om att upptäckarlusten går upp och ner hos alla människor. Den kommer inte på beställning.
Nyfikenhet är inte främst att hitta svar – utan lusten att söka svar.
Bästa sättet att bibehålla nyfikenheten är att inte försöka vara så vuxen hela tiden, att inte ta sig själv på för stort allvar och inte tro att man har svar på allting

Vi höras!

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.