Aj aj aj Länsstyrelsen förutom att ni vill att bevakningen ska vara taxi – hur tänker ni när ni godkänner personal?

Hej mina vänner. Ägarna i Panaxia var dessa kriminella? Är Forex som blivit dömd kriminell? Forex har innan dessa köpte in sig i Panaxia fått viten och straff ifrån FI ca 50 miljoner kronor – vill ej gå in på kompetens nivån hos Länsstyrelsen för jag ska verkligen uppriktigt sagt säga att jag och många är ”rädda” för deras sätt att arbeta. När man diskuterar ägarfrågor hur gör ni då? Läser ni av aktieägarbilden på varje bolag? Hur gör ni med börsbolag? När jag var i kontakt med en ifrån Länsstyrelsen om detta hur man ser på frågan om få mansbolag och börsbolag så har jag ej ännu fått svar. Mina vänner ska ni ligga bra till hos Länsstyrelsen – skaffa en personlig referens.

Vem som helst kan äga aktier – inget konstigt med detta. Men vem beslutar om en person är känd som laglydig? Som ni skriver. Frågar ni Mikael Joansson som jag tror är informationsansvarig i bevakningsbranschen om undertecknad så skulle han säkert ”rynka” på näsan, han nämligen gillar inte mig enligt källor, varför vet jag dock ej. Kan vara att jag har varit KRITISK emot vår egna kår.

Tror ni också att mina konkurrenter talar väl?

Men hur som läs mina vänner Länsstyreslen egna text och lägg på då skvallret som går om deras egna personal. Läs och begrunda.

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen.

 

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd.

Auktorisation

För att få tillstånd krävs att verksamheten kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt samt i överensstämmelse med god sed i branschen. Verksamheten får inte ha en olämplig inriktning.

När en ansökan prövas är det viktigt att företaget har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet. De personer som ska ingå i företagets ledning ska vara kända som laglydiga personer. Länsstyrelsens tillstånd (auktorisation) måste finnas innan bevakningsverksamheten påbörjas. Det är alltså inte tillåtet att börja verksamheten utan tillstånd eller i samband med att en ansökan ges in.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för bevakningsföretag.

Godkännande av personal

All personal hos bevakningsföretag vara godkänd av länsstyrelse innan de får arbeta i företaget.

Avgifter

Godkännande av personal – 700 kronor

Ansökan om auktorisation – 3 700 kronor

Observera att en ansökan inte behandlas förrän fullständig betalning inkommit.

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.