Det är inte förbjudet att äga och driva ett bolag som sedermera går i konkurs. Det är ännumera jävligare om man gör en konkurs för att man blivit lurad.

Hej mina vänner. Det kan vara så jävligt som rubriken säger. Nu har jag träffat en hel del företagare som har råkat ut för en taskig och dåligt påläst bank, banken har ingått ”dealen” men sedan dragit sig ur denna affären och på så sätt satt företaget i konkurs. Alltså banken drog sig ur affären. Att göra affärer är ett risktagande. Den som vill vara med i leken får leken tåla helt enkelt. Men man får inte vara kriminell i affärer. Ibland nu när jag har stött på företagare så har det på något sätt blivit okej att ”köra” på med fula knep. Klimatet inom och kring småföretagare som jag stött på har många mött halvkriminella typer som varit och grävt efter pengarna i deras fickor.

Varför jag stött på dessa företagare är för att jag själv haft bolag som vissa varit framgångsrika andra mindre på den fronten. Sedan har jag hjälpt folk som hamnat i klorna i rättvisans käftar på ett felaktigt sätt. Själva bank historian ska jag skriva om senare. Nedan följer lite fakta om konkurser. Jag vill återigen påpeka att det inte är förbjudet att göra en konkurs. Ha en trevlig läsning.

Ett tvångsförfarande där en gäldenärs samtliga tillgångar tas i anspråk för att betala dennes borgenärer.

Under konkursen omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en separat juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. Gäldenären förlorar alltså rådigheten över tillgångarna. Konkursförvaltarens uppgift är att se till att fastställa vilka tillgångar och fordringar som egentligen finns, och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar. När det är fråga om ett företag som går i konkurs kan detta innebära att företaget styckas upp och säljs i bitar, men också att det drivs vidare som en enhet om det gör det troligare att hitta en bra köpare. Innan konkursen är avslutad skall dock all egendom i konkursboet ha omvandlats till pengar. En fordran kan innehas med viss förmånsrätt (prioriterad fordran), vilket påverkar vilka borgenärer som i första hand får betalt, om pengarna inte räcker till samtliga.

Syftet med konkurs är att en gäldenär på obestånd inte ska kunna gynna en viss borgenär framför de övriga genom att använda sina sista tillgångar till att betala just denne borgenärs fordran. Om detta ändå har skett strax innan konkursförfarandet inletts kan en sådan betalning krävas tillbaka av konkursboet genom återvinning.

En gäldenär kan bara försättas i konkurs om denne är på obestånd, dvs om denne inte klarar att betala sina skulder (och detta inte bara är tillfälligt). Förfarandet inleds med att någon av borgenärerna, eller gäldenären själv, ansöker om konkurs vid gäldenärens tingsrätt. Domstolen utser sedan konkursförvaltaren (vanligtvis en advokat som är specialiserad på konkurser).

Ett företag som är försatt i konkurs upplöses efter konkursförfarandets slut, och de fordringar som borgenärerna har på företaget försvinner. För privatpersoner som försätts i konkurs kvarstår borgenärernas fordringar även efter konkursens avslutande. Att gå i personlig konkurs är alltså inte ett sätt att bli skuldfri. För en privatperson kan därför skuldsanering vara ett alternativ till konkurs. För företag motsvaras detta till viss del av företagsrekonstruktion.

Eftersom en konkurs innebär att all gäldenärens egendom tas i anspråk kallas förfarandet även generalexekution, att jämföra med specialexekution där endast en del av egendomen omfattas (exempelvis utmätning).

Reglerna om konkurs finns i Konkurslagen. Regler om förmånsrätt finns i Förmånsrättslagen.

Vi höras

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.