Det är många som dör i bränder denna årstid – tänd ljus men släck också. Rökning dominerar orsak till brand.

Hej mina vänner.

Under 2013 har preliminärt 104 personer omkommit i 94 bränder. Antalet omkomna liksom antalet bränder ligger på samma nivå som de senaste tre åren, vilket är en något lägre nivå än tidigare. Av de undersökningar som är klara för 2013 dominerar rökning som brandorsak.

Ensamma, äldre personer med nedsatt förmåga löper störst risk

Av de som dog vid bränder 2013 var över 40 procent 65 år eller äldre. Flertalet av dessa personer hade nedsatt rörlighet genom handikapp, sjukdom eller alkoholberusning som hade betydelse för dödsfallet. I de allra flesta dödsbränderna var personerna ensamma när de omkom. Det har varit dubbelt så många män i förhållande till antalet kvinnor som dött i bränderna.
Över 80 procent av bränderna har inträffat i bostäder. Det är ungefär lika många bränder som sker i villor som i lägenheter. Andra brandorsaker är elfel, levande ljus och anlagd brand. I omkring hälften av dödsbränderna har det ännu inte gått att fastställa orsakerna.

Brandskyddet kan förhindra dödsbränder

För de allra flesta är det grundläggande brandskydd med brandvarnare, brandfilt och brandsläckare som bör finnas i våra bostäder fullt tillräckligt. Men det finns delar av befolkningen, äldre personer med nedsatt förmåga, som behöver ett bättre och mer individanpassat brandskydd. I flera av dessa bränder hade dödsfall kunnat undvikas om brandskyddet hade varit bättre anordnat.

Pratade också med en vän om att ha en brandfilt i köket för att släcka om oljan i pannan skulle ta eld – nu ser säkert Anders kök ut som en mindre brandstation. Det är hans hemma bana så han tänker på detta i automatiskt.

Brandvarnare ett måste naturligtvis men också information om att hur man släcker kan bli bättre. Ett exempel är bara att inte använda vatten när oljan tar eld. Vatten ökar då trycket.

Vi höras!

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.