Skolsäkerheten skiljer sig åt enligt en enkät som TT gjort – jag gjorde själv en undersökning för snart tio år sedan. En grundlig sådan också. Inte mycket verkar ha hänt på vissa håll.

Efter skolattacken i Trollhättan 2015 har flera svenska kommuner genomfört övningar i att bemöta pågående dödligt våld.

Men långt ifrån alla har övat. Och vilka förändringar i säkerhetsarbetet som kommunerna och skolorna har genomfört skiljer sig åt, visar en enkät som TT har gjort.

Man kan ju undra varför det är så här – varför lägger man alltid säkerheten åt sidan i vissa skolor?

Över hälften har övat – men herregud det är inte okej någonstans.
Av de 91 kommuner som svarat på TT:s enkät uppger 57 att man genomfört någon form av säkerhetsövning efter skolattacken i Trollhättan 2015. 37 av kommunerna uppger att man har genomfört kurser specifikt i hantering av pågående dödligt våld (PDV). Vissa har genomfört omfattande övningar medan man på andra platser enbart utbildat skolledningen.

Det finns ingen Harry Potter eller centralt – detta är kommunernas ansvar. Detta borde lagtadgas en grundnivå avseende säkerhetsfrågor anser undertecknad.

33 kommuner svarade att man inte genomfört någon särskild säkerhetsutbildning efter Trollhättan. Men av dessa svarar 24 att man har sett över säkerheten på något sätt. Det kan röra sig om nya rutiner, säkerhetsgenomgångar, ombyggda skollokaler eller att man tagit del av Skolverkets förebyggande material.

Skillnaderna mellan kommunerna kan bero på prioriteringar eller resurser, flera av dem som svarat att man inte övat är mindre kommuner, men inte alla. Detta är också helt galet – alla har rätt till säkerhet oavsett skola eller arbetsplats.

Återkommer i denna fråga.

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.