Bevakning & Säkerhetspodden. Snart nya avsnitt.

Många bra program givetvis och flera kommer – många andra saker har kommit emellan. Men chef Bevakningsbranschen ifrån polisen är nog en av många ett favorit avsnitt i det avseende att jag själv ”siat” om dessa förändrigar som är och kommer. Bra lyssnar skara som också blivit bredare. Detta vill jag verkligen fortsätta med. Vi lyfter vår egna bransch och på detta vis också förståelse för de icke insatta. Bevakning & säkerhetspodden för alla.

2Thord Petterson och André Zeidan

Företaget sålde till Kinesiska staten. Har alla ett pris. När det gäller att anställa personer eller göra affärer. Läste precis i en finans tidning. Imint sålde till Huawei. Alltså till Kinesiska staten. Har alla ett pris? Vart går din gräns?

Snowden! Han måste ha en frågestund och ångest för sig själv i duschen. Torkar han sig .Skakar loss och kör på..hur går det till att bli en – jag har en tes.

En Snowden i näringslivet är alltid påverkad av yttre omständigheter. Det vimlar av små snowdar i bevaknings branschen. En bransch där inte mycket ska till föränn lagtröjan byts till något annat och tron om att det blir bättre. I denna triologi om vad är Företagshemligheter – skriven av undertecknad kommer passande för jag har precis avslutat en Säkehetsutbildning för Säkerhetsskyddschefer. Samt att jag har sedan tidigare och väldigt länge sedan intresserad mig just i detta ämne. Ett av de ämnen som jag kan kalla mig själv bra påläst på. Jag har dessutom varit i olika roller men alltid för den goda saken och framförallt för vår demokrati och grundlagarna.

Detta skrivs i en obekväm sparande sits. Mobilen.

Kommer mera -tre bloggar i detta ämne.

Går säkerhetstekniken framåt? Eller är det bara massa ”bluddrande” finns det verkligen bra larm – kamera system som inte är sårbara. Gör teknikens ”bludder” språk oss ännumera sårbara. Har försökt förstå. Kommer här att skriva om säkerhetsteknikens djungel. Det handlar ju trots allt om larm – åtgärd. Förebyggande och trygghet. Intressant. Kan det bli kontraproduktivt?